Ingen publikasjon- eller leverandør- id er valgt, den valgte id finnes ikke, eller den valgte publikasjon er ikke aktiv.